Ekspertizlik Hizmetleri

EKSPERTİZLİK TALEP FORMU

Birden fazla dosya göndermek için sıkıştırılmış klasör (rar) olarak yükleyebilirsiniz.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası; Sayıştay, Cumhuriyet Baş Savcılığı İdari İşler, Mahkemeler, Valiliğe bağlı kurumlar, Belediyeler, Tedaş, kamu kuruluşları, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslardan gelen talep yazılarına yönelik gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaktadır.

• Mesken, Arsa-Arazi, Bina, İş Merkezi, Turistik Tesisler, Fabrika

• Teminatların değer tespitinde,

• Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde,

• Gayrimenkulün kira rayiç bedelini tespitine yönelik değerleme raporları hazırlanmaktadır.

 

İşlem Sırası

1- Ekspertizlik talep yazısının/formunun gönderilmesi

2- Bilgilendirme süreci ( Ekspertizlik ücretinin bilgilendirmesi )

3- Değerleme süreci ( Ekspertizlik ücretinin yatırılması ile başlar)

4- Raporun yazılması

5- Raporun onay süreci

6- Raporun teslim edilmesi